Política de privacidade e protección de datos

Información básica sobre protección de datos

Responsable Arrendamiento Tecnológico Servicios y Soporte S.L.
CIF B70069729
Finalidade Prestación de servizos e o envío de información.
Lexitimación Execución de relación contractual ou precontractual, prestación de servizos, cumprimentos legais e consentimento do interesado.
Destinatarios Non se cederán datos a terceiros, salvo os necesarios a empregados, colaboradores e provedores para a prestación dos servizos e/ou por obrigacións legais.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.
Información adicional Debe ler a información detallada sobre a POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS DE ARRENDAMIENTO TECNOLÓGICO SERVIZOS Y SOPORTE S.L. máis abaixo.

 

En AT SERVIZOS gústanos ser claros.
Por iso queremos explicarche en que consiste o novo Regulamento Europeo de Protección de Datos e as consecuencias que pode ter para ti:

Que é o novo Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD)?
É unha nova normativa europea. Este Regulamento adapta a xestión dos datos persoais ás novas contornas dixitais, como internet e apps para móbiles. Desta maneira, tes máis control sobre os teus datos persoais.

Cando será aplicable a nova normativa?
A Unión Europea aprobou o Regulamento en 2016. Os Estados membros débeno aplicar a partir do 25 de maio do 2018.

Que cambios vai supoñer para ti?
A normativa europea engade novos dereitos aos recolleitos na actual normativa española. Por este motivo, debemos actualizar a información á súa disposición sobre as medidas de protección de datos na empresa. Tamén solicitaremos a túa autorización para poder tratar os seus datos nalgúns casos novos. Deste xeito, poderemos ofrecerche un servizo máis adaptado ás túas necesidades.

Tes que consentir todos os tratamentos sobre os seus datos?
Consentir todos os tratamentos permitiranos ofrecerche un mellor servizo e o máis adaptado posible ás túas necesidades, pero podes non facelo. Aínda así, se optas por isto último, nós debemos tratar sempre os teus datos para algúns asuntos obrigatorios por mantemento e/ou cumprimento normativo do produto ou servizos que teñas contratados.
Sempre poderás consultar todos os tratamentos e finalidades que facemos coa túa información persoal.

Que ocorre se non queres autorizar determinados tratamentos dos teus datos?
Non recibirás a maioría das nosas comunicacións, e ademais, algunhas xestións connosco serán máis lentas e mesmo poida que non podamos prestarche algúns dos servizos que ofrecemos.

Podes modificar os teus consentimentos cando queiras?
Si. Podes solicitalo a través das canles habituais de comunicación coa empresa.

Este cambio normativo, afecta a todas as empresas?
Si. Todas as empresas que teñan datos persoais deberán cumprir co Regulamento.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS DE ARRENDAMIENTO
TECNOLÓGICO SERVICIOS Y SOPORTE S.L.

 

1. RESPONSABLE DO TRATAMENTO

ArrendamIento Tecnológico ServicIos y Soporte S.L., en diante AT SERVIZOS, é o Responsable do tratamento dos seus datos persoais e infórmalle de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( RGPD), polo que se lle facilita a seguinte información sobre o tratamento de datos persoais.

Arrendamiento Tecnológico Servicios y Soporte S.L.
CIF: B70069729
Camiño de Adrán, nº 2 – Baixo
C. P. 15866 – Teo (A Coruña)
Email: rgpd@atservicios.com

2. FINALIDADE DO TRATAMENTO
En AT SERVIZOS priorizamos o servizo aos nosos clientes e sempre nos preocupamos pola protección dos seus datos, por iso queremos ser transparentes co uso que facemos dos mesmos co fin de continuar ofrecéndolle o mellor servizo.

Para cumprir co novo Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD), necesitamos o seu consentimento e informámoslle do tratamento dos seus datos persoais coas seguintes finalidades:
• A prestación de servizos, incluíndo manter, dar soporte e seguir o cumprimento dos servizos e produtos que teña contratados connosco
• A xestión da relación comercial, incluíndo a realización e entrega de pedidos, os trámites de facturación e contabilidade
• A inclusión na nosa axenda de contactos e poder contactar con vostede por correo postal, correo electrónico, teléfono, mensaxería instantánea ou calquera outro medio físico ou telemático
• Comunicar noticias e novidades sobre produtos e servizos, promocións exclusivas, ofertas e listas de prezos tanto de AT SERVIZOS como das súas marcas representadas
• Comunicar actividades de formación e convidarlle a eventos e presentacións
• Comunicar información técnica e información xeral do seu interese en base ao seu perfil comercial
• Realizar enquisas de satisfacción ou sobre as súas necesidades de produtos e servizos
• Realizar accións e programas de fidelización de clientes

Informámoslle de que poderemos manterlle informado das nosas actividades a través de calquera medio que nos facilitara ou calquera outro sistema análogo de comunicación, ofrecéndolle en todo momento a posibilidade de darse de baixa destes envíos.

Prazos de conservación dos datos persoais
Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación contractual, comercial e prestación de servizos, mentres sexa necesario para o cumprimento das responsabilidades legais, mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e mentres o titular dos datos non exercite o seu dereito de supresión ou oposición ao tratamento. Cando xa non sexan necesarios, os datos persoais suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas para garantir o anonimato ou a destrución total dos mesmos.

 

3. LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO
A base lexítima do tratamento dos seus datos persoais é o consentimento prestado no seu momento e na súa falta o interese lexítimo respecto ao cumprimento da relación contractual ou precontractual e xestionar a prestación dos servizos e produtos que teña contratados connosco como cliente ou aqueles que solicite como posible cliente, responder as solicitudes de orzamentos, ofertas de servizos ou información sobre os nosos produtos e servizos, así como o consentimento que nos outorga, e na súa falta o interese lexítimo, para o envío da información que consideremos do seu interese.
De calquera xeito, o titular pode opoñerse ao tratamento dos datos en calquera momento mediante o procedemento indicado nesta política.

4. DESTINATARIOS, COMUNICACIÓNS A TERCEIROS E CONFIDENCIALIDADE
AT SERVIZOS non comunica os seus datos persoais a terceiros e mantén absoluta confidencialidade respecto a a información dos seus contactos ou clientes, salvo que a comunicación dos datos fose necesaria para a prestación do servizo.
Da mesma maneira, AT SERVIZOS poderá comunicar datos de carácter persoal en cumprimento das súas obrigacións legais a organismos oficiais e outras entidades cuxa cesión veña esixida polo cumprimento da lexislación vixente.
Por tanto unicamente comunicaranse os seus datos a terceiros por obrigación legal ou no caso de que tal comunicación de datos fose necesaria para a prestación dos servizos e produtos contratados connosco, por tanto poderán acceder aos datos de carácter persoal dos contactos e clientes os empregados de AT SERVIZOS e aqueles terceiros, colaboradores e provedores que participan na prestación dos servizos e produtos de AT SERVIZOS aos seus clientes e que tratan os referidos datos en nome e por conta de AT SERVIZOS como consecuencia da súa prestación de servizos. A título enunciativo e non limitativo, son provedores de servizos de loxística e mensaxería, asesoramento xurídico, fiscal e contable, empresas provedoras de servizos tecnolóxicos, empresas provedoras de servizos informáticos.

5. DEREITOS DOS TITULARES DOS DATOS
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en AT SERVIZOS estamos a tratar datos persoais que lles conciernan, ou non.
O titular dos datos ten os seguintes dereitos:
• Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
• Dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos, portabilidad ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
• Dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
• Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos, nese caso deixaremos de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
• Dereito a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control competente, Axencia Española de Protección de Datos ( AEPD), se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

Para exercitar os seus dereitos poderá facelo enviando unha comunicación
Por correo físico:
Arrendamento Tecnolóxico Servizos e Soporte S.L.
Camiño de Adrán, nº 2 – Baixo
C. P. 15866 – Teo (A Coruña)
Por correo electrónico:
rgpd@atservicios.com

6. PROCEDENCIA DOS DATOS PERSOAIS
Os datos persoais que tratamos en AT SERVIZOS proceden do titular cando contrata produtos ou servizos connosco ou ben cando solicita información a través de consultas ou orzamentos por calquera medio. Tamén das visitas recibidas ou contactos realizados en eventos, feiras e convencións ás que asistimos.
En ocasións tamén de fontes de información abertas, como diarios e boletíns oficiais, rexistros públicos ou guías telefónicas.

As categorías de datos que se tratan son datos de identificación, datos profesionais, datos comerciais e económicos, direccións postais e electrónicas. Non se tratan datos especialmente protexidos.

Toma de datos en eventos e outros supostos
No caso de que vostede asistise a algún evento organizado ou no que asistise AT SERVIZOS ou fose visitado ou contactado por profesionais de AT SERVIZOS, é posible que vostede facilitase os seus datos persoais, así como o seu correo electrónico, teléfono ou outros datos de contacto. Neste sentido AT SERVIZOS utilizará os seus datos para remitirlle a información solicitada por vostede, así como para manterlle informado da actividade da empresa para as finalidades indicadas no apartado correspondente anteriormente.

Datos relativos a clientes e provedores
No caso de que vostede facilitase os seus datos como persoa de contacto dunha empresa cliente, posible cliente ou provedora ou como empresario individual ou colaborador de AT SERVIZOS informámoslle de que utilizaremos os seus datos persoais para o mantemento da relación contractual, existindo a posibilidade de que lle manteñamos informado das actividades do grupo tal e como se indica nesta política de privacidade.
Os datos facilitados polo contacto do cliente, posible cliente ou provedor como consecuencia do mantemento da presente relación contractual son extensibles, non só aos datos dos asinantes dos contratos, propostas ou orzamentos, senón a todos os datos persoais que fosen necesarios para a consecución da relación contractual ou precontractual. Neste sentido, o cliente, posible cliente ou provedor deberá comunicar aos mesmos estas circunstancias, se así o considerase adecuado, garantindo en todo caso que conta cos consentimentos que puidesen resultar necesarios.

Datos relativos a candidatos presentados a ofertas de traballo
No caso de que vostede facilitase os seus datos como potencial candidato a unha oferta de traballo para formar parte de AT SERVIZOS, informámoslle de que os datos serán utilizados para xestionar a súa candidatura.

7. SEGURIDADE DOS DATOS PERSOAIS
AT SERVIZOS ten implementados nos seus centros de traballo, sistemas informáticos, infraestruturas de comunicacións, etc., as medidas de seguridade que a normativa de protección de datos de carácter persoal require. Tamén adoptou as medidas lóxicas, físicas, organizativas, contractuais, etc., que eviten o acceso de terceiros aos datos sen autorización, a destrución, a modificación, a reprodución, a divulgación, a transmisión ou a reutilización dos mesmos.
A pesar diso, sempre que proporcione información persoal a través da rede Internet, existe o risco de que terceiras persoas, cuxo control queda fóra do noso alcance, poidan interceptar esta información e utilizala. Aínda que en AT SERVIZOS esforzámonos por protexer a información persoal e a súa privacidade non podemos garantir a seguridade da información que revele a través da rede Internet e baixo a súa responsabilidade.

8. VIXENCIA E MODIFICACIÓNS DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
A Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais por AT SERVIZOS está en vigor desde a data da súa publicación na web, o usuario pode consultala en liña ou ben imprimila e arquivala sempre que o necesite. AT SERVIZOS está facultado para modificar e actualizar a súa Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais en calquera momento, en particular para adaptarse a novas normativas ou usos dos datos persoais. No devandito caso informará e poñerao en coñecemento do titular dos datos a través da dirección de correo electrónico facilitada polo mesmo, sendo responsabilidade do titular dos datos consultar e ler o mail enviado por AT SERVIZOS.

9. DEREITO APLICABLE E XURISDICIÓN COMPETENTE
O consentimento e a aceptación das condicións da Política de Privacidade e Protección de Datos Persoais de AT SERVIZOS implica o coñecemento e conformidade das advertencias legais aquí expresadas e, en especial, de que os conflitos relativos ás mesmas rexeranse exclusivamente polo Dereito español, sendo os Xulgados e Tribunais españois os únicos competentes.

 

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS

10. DEBER DE SECRETO E CONFIDENCIALIDADE NO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS
En AT SERVIZOS consideramos que a confidencialidade da información é un elemento necesario na prestación dos servizos. Por tanto, as persoas que interveñen no tratamento da información dos clientes e tamén na relativa aos datos persoais de persoas físicas e acceden, directamente ou indirectamente aos datos, observarán en todo momento o Deber de Secreto respecto dos datos persoais que coñecen no desenvolvemento da súa actividade.
O Deber de Secreto constitúe unha obrigación para AT SERVIZOS, os membros dos órganos de dirección e xestión, as persoas con contrato laboral e os profesionais que prestan servizos con contrato mercantil. Tamén supón unha obrigación para os provedores de bens e servizos e os seus empregados, os encargados do tratamento e os seus empregados, ou calquera outra subcontrata e os seus empregados.
O Deber de Secreto pervive tras extinguirse a relación laboral ou mercantil establecida coa empresa, tanto para os empregados e profesionais contratado por AT SERVIZOS como os contratados polos encargados do tratamento e os provedores que fornecen bens ou prestan servizos a AT SERVIZOS.
Á marxe dos terceiros que resultasen necesarios para a prestación dos servizos, non vendemos, comerciamos nin transferimos de ningún modo a súa información persoal a terceiros.

11. TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS POR PARTE DE ARRENDAMIENTO TECNOLÓGICO SERVICIOS Y SOPORTE S.L. COMO ENCARGADO DO TRATAMENTO POR CONTA DOS CLIENTES DE AT SERVIZOS
AT SERVIZOS será habilitado e considerado como encargado do tratamento, para tratar por conta dos seus clientes, sendo estes os responsables do tratamento, os datos de carácter persoal necesarios para prestar os servizos contratados a AT SERVIZOS. Unicamente trataranse os datos persoais imprescindibles, por instrucións do cliente e para o cumprimento da relación contractual con este e ademais sempre que os datos persoais sexan almacenados nos servidores de AT SERVIZOS, comprometéndonos a:

 • Utilizar os datos persoais obxecto de tratamento, aos que teña acceso ou visualización, ou aqueles que necesite solicitar, só para a finalidade obxecto do encargo.
 • Tratar os datos de acordo coas instrucións do cliente.
 • Manter un rexistro de actividades.
 • Manter o Deber de Secreto respecto de toda a información, incluíndo os datos de carácter persoal, á que tivese acceso en virtude da relación contractual, mesmo despois de que finalice a mesma.
 • Garantir que as persoas autorizadas para tratar datos os persoais comprométanse a respectar a confidencialidade e a cumprir as medidas de seguridade correspondentes.
 • Garantir a formación necesaria en materia de protección de datos persoais das persoas
 • Notificar ao cliente, sen dilación indebida e a través da dirección de correo electrónico indicada polo cliente, das violacións da seguridade dos datos persoais a cargo de AT SERVIZOS das que teñamos coñecemento e que poidan afectar os datos persoais responsabilidade do cliente, xuntamente con toda a información relevante para a documentación e comunicación da incidencia.
 • AT SERVIZOS non comunicará nin permitirá o acceso aos datos persoais responsabilidade do cliente a terceiras persoas, salvo nos supostos legalmente admisibles ou cando necesite subcontratar a prestación de servizos con terceiros para dar cumprimento á relación contractual co cliente. En tal caso AT SERVIZOS subscribirán o correspondente contrato de encargado do tratamento co provedor subcontratado, o cal contemplará as mesmas condicións que as asumidas por AT SERVIZOS.
 • Manter as medidas de seguridade técnicas, operacionales e organizativas necesarias para garantir a confidencialidade, integridade, dispoñibilidade e resiliencia permanentes dos sistemas informáticos e servizos de tratamento de datos persoais.
 • Unha vez finalice a relación contractual e a prestación dos servizos que motivan o acceso, tratamento ou visualización dos datos persoais responsabilidade do cliente, AT SERVIZOS como encargado do tratamento devolverá ao cliente, como responsable do tratamento os datos persoais, e suprimirá calquera copia que manteña na súa poder. Con todo, poderá manter bloqueados os datos para atender posibles responsabilidades administrativas ou xurisdicionais, ou calquera outra que por lei correspóndalle.
 • AT SERVIZOS poñerá ao dispor do cliente, como responsable do tratamento, toda a información necesaria para demostrar o cumprimento das súas obrigacións, así como para a realización das auditorías ou as inspeccións que realicen o responsable do tratamento ou outro auditor autorizado por el.